_

میک آپ چشم و صورت

_

ژوانا شریفی

تفاوتی بین سالن زیبایی و سالن زیبایی وجود دارد این است که یک سالن زیبایی فضایی کاملاً توسعه یافته در یک مکان خصوصی است که معمولاً دارای ویژگی های بیشتری از یک سالن زیبایی است.

آرتیستژوانا شریفی
مشتریقالب اکسترا
تاریخ۱۰ اسفند ماه ۹۹
تخصص هامیک آپ چشم / چهره پردازی / تتو

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.